Διοίκηση  • Διοίκηση
  • Οργανόγραμμα Εταιρίας

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο.

Κανένα από τα μέλη του Δ.Σ. δε συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία πέραν των προσωπικών τους δραστηριοτήτων,
οι οποίες είναι πάντα συναφείς με την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας.


Τα μέλη του Δ.Σ. και οι διευθυντές της εταιρείας υπόκεινται σε νομοθετημένο έλεγχο από το ΕΣΡ και άλλες Αρχές.

Αντώνης Δημητρίου            

Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
Μάνος Δημητρίου                     

[email protected] Γενικός Διευθυντής
Μιχάλης Δημητρίου                     

[email protected] IT Department
Ιωάννα Δημητρίου

[email protected] Δ.Σ.-Οικονομικός Τομέας
Γραμματεία Διοίκησης


Παρούση Πέπη

[email protected] Δ/νση Γραμμ. Διοίκησης
Management Accounting Analyst
Νομικοί

Κατερίνα Κοσμαδάκη
Κατερίνα Κοσμαδάκη
Αντώνης Βγόντζας
Αντώνης Βγόντζας