Λειτουργία TV/Radio


Διεύθυνση Προγράμματος

Η Διεύθυνση Προγράμματος λειτουργεί πάνω στις κατευθύνσεις που έχουν καθοριστεί από τη Διοίκηση.

Η παραγωγή εκπομπών και η αγορά προγραμμάτων μελετώνται διεξοδικά και όλα προσαρμόζονται στο ύφος και την ηθική του σταθμού μας.
Τelemarketing και "ροζ" προγράμματα και παραπλήσια με αυτά αποκλείονται.
Το τμήμα ερευνά, προτείνει και ελέγχει την ποιότητά τους.
Χρησιμοποιεί ειδικά προγράμματα και ενημερώνει απευθείας τόσο εσωτερικά όσο και τους εξωτερικούς συνεργάτες, πελάτες κ.λπ.

Διευθύνεται από τον Γιώργο Καργάκη.
Καργάκης Γιώργος
Καργάκης Γιώργος
[email protected]
Μπιτζιλέου Αναστασία
Μπιτζιλέου Αναστασία
[email protected]