Έλα Κοντά

Πιάσαμε το τραγούδι με την κ.Μαρίκα από το Καβούσι κι μετά το Αζούρι με την κ. Ζαχαρένια
8
Πολιτισμός, Ψυχαγωγία
Σεζόν
Κυριακή 17:50
Διάρκεια: 1h 25'

Πιάσαμε το τραγούδι με την κ.Μαρίκα από το Καβούσι κι μετά το Αζούρι με την κ. Ζαχαρένια

Σχετικές εκπομπές