Οικονομικός Τομέας


Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για το χειρισμό όλων των θεμάτων και διαδικασιών που αφορούν στην κατάρτιση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εκτελέσεως του Προϋπολογισμού, καθώς και για την εκκαθάριση των δαπανών.

Επίσης, είναι αρμόδια για το χειρισμό όλων των θεμάτων, διαδικασιών και εκκαθάρισης που αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού, στις αποζημιώσεις. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: - Διευθύνει όλες τις οικονομικές υπηρεσίες.
- Ελέγχει και κατευθύνει τις Ταμειακές υπηρεσίες
- Συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων και παρακολούθηση
- Δίνει εγκρίσεις δαπανών μέχρι ορίου που καθορίζει η διοίκηση
- Κάνει τη στατιστική ενημέρωση Δ/νσης
- Ασχολείται με τη νομιμότητα της εταιρείας σε όλους τους τομείς Δ/νση Εμπορίου, ΕΣΡ, ΕΕΤΤ κλπ
- Επικοινωνεί με νομικούς για θέματα εταιρείας
- Ελέγχει και να παρακολουθεί τις τράπεζες
Οικονομικός Τομέας

Δασκαλάκη Βαγγελιώ
Δασκαλάκη Βαγγελιώ
[email protected]
Μεμάκη Όλγα
Μεμάκη Όλγα
[email protected]
Ανθουλάκη Κατερίνα
Ανθουλάκη Κατερίνα
[email protected]
Καλαφάτης Αντώνης
Καλαφάτης Αντώνης
693-2633412